Przyjmowanie i załatwianie spraw - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Strona znajduje się w archiwum.

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.
 
Sprawy do Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim wnoszone mogą być osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub za pomocą telefaxu (0-84 6648244). Przyjmowane i załatwiane są bez zbędnej zwłoki. Wpływające pisma rejestrowane są w sekretariacie Komendanta Powiatowego Policji i dekretowane przez niego na poszczególne komórki organizacyjne, właściwe do załatwienia danej sprawy. Następnie pisma powyższe są dekretowane przez naczelników bądź kierowników komórek i przekazywane merytorycznym pracownikom, celem ich załatwienia i udzielenia odpowiedzi.
Kontakt z pracownikami oraz bliższe informacje można uzyskać telefonując do sekretariatu Komendanta Policji pod numer tel. 0-84-6648 216
 
W sprawach skarg i wniosków przyjmują:
codziennie oprócz dni wolnych od pracy w godz. 7.45-15.30
w poniedziałki w godz. 14.00-17.00
  • Komendant Powiatowy Policji w Tomaszowie Lubelskim mł. insp. Artur Deryło, tel.(0-84) 6648 212
  • I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim kom. Szymon Mroczek, tel. (0-84) 6648 214
 
 
W sytuacjach szczególnych, gdy nie ma funkcjonariuszy Policji o zaistniałych zdarzeniach proszę informować służby dyżurne:
 
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim
całodobowo (0-84) 6648 210
tel. alarmowy 997
tel. komórkowy 112

Metryczka

Data publikacji 20.04.2009
Data modyfikacji 02.06.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Stromidło
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Stromidło Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Leszek
do góry