Stanowienie aktów prawa wewnętrzn

Strona znajduje się w archiwum.

Stanowienie aktów prawa wewnętrznego

 

 
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim stanowiąc akty prawa wewnętrznego działa na podstawie:
 
 
 
 
1. Zarządzenia Nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz Zarządzenie Nr 40 Komendanta Głównego Policji z dnia 6 października 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej oraz Zarządzenie Nr 44 Komendanta Głównego Policji z dnia 13 listopada  2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej.
Zarządzenie określa metody i formy opracowywania, opiniowania, ogłaszania i ewidencji zarządzeń i innych aktów normatywnych oraz wytycznych, decyzji i porozumień, a także metody i formy wykonywania pomocy prawnej oraz informacji prawnej w Policji. 
 
 
 
 
 
2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. Nr 100, poz. 908), które w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie stosuje się w zakresie projektowania aktów normatywnych.
 
 
3. Decyzji Nr 165/2014 Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi, zmienione Decyzja 2/2016 Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie z dnia 5 stycznia 2016 r.
 
 
 
 
4. Decyzji Nr 29/2016 Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim w sprawie zasad tworzenia i postępowania w Komendzie Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim z jawnymi i niejawnymi aktami prawnymi.
 
http://bip.tomaszowlubelski.kpp.policja.gov.pl/download/280/26166/Dec29-2016aktyprawnetworzenie.pdf

Metryczka

Data publikacji 20.04.2009
Data modyfikacji 30.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Stromidło
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Stromidło Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Leszek
do góry