Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Strona znajduje się w archiwum.

Status prawny

 

 

 

Status prawny Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim regulują:

  1. Ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 roku o Policji.

  2. Zarządzenie nr 198 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 roku w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w  Lublinie.
  3. Zarządzenie nr 551 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 czerwca 2007 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie nadania statutu Komendzie  Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
  4. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji
  5. Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Lubelskim

http://bip.tomaszowlubelski.kpp.policja.gov.pl/download/280/25870/Regulamin.pdf

Zmiana do Regulaminu

http://bip.tomaszowlubelski.kpp.policja.gov.pl/download/280/26032/RegulaminKPPwTomaszowieLubelskim.pdf

 

 

Metryczka

Data publikacji 15.04.2009
Data modyfikacji 03.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Stromidło
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Stromidło Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Gromek
do góry