Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Strona znajduje się w archiwum.

Struktura organizacyjna

 

 

 
Struktura organizacyjna Komendy
 
 
1.        Ustala się następującą strukturę organizacyjną Komendy:
 
 
1)     Kierownictwo:
 
a)     Komendant Powiatowy Policji,
 
b)     I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji.
 
2)     Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:
 
a)     Wydział Kryminalny,
 
        - Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy
        - Zespół Dochodzeniowo – Śledczy,
        - Zespół Do Walki z Korupcją i Przestępczością Gospodarczą
        - Zespół Techniki Kryminalistycznej
        - Jednoosobowe Stanowisko dw. z Przestępczością Narkotykową
 
3)     Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:
 
a)     Wydział Prewencji,
 
b)     Wydział Ruchu Drogowego,
 
c)      Jednoosobowe Stanowisko do spraw Prasowo – Informacyjnych,
 
d)     Zespół do spraw Wykroczeń.
 
 
4)     Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej działalność Policji   w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym:
 
a)     Jednoosobowe Stanowisko do Spraw Kontroli,
 
b)     Zespół Kadr i Szkolenia,
 
c)      Zespół Prezydialny,
 
d)     Zespół Finansów i Zaopatrzenia,
 
e)     Zespół Administracyjno-Gospodarczy,
 
f)     Zespół Łączności i Informatyki,
 
g)    Jednoosobowe Stanowisko ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, 
 
h)    Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych.

 

Metryczka

Data publikacji 15.04.2009
Data modyfikacji 26.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tomaszowie Lubelskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ireneusz Stromidło
Osoba udostępniająca informację:
Ireneusz Stromidło Wydział Prewencji
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy RUSIN
do góry